Samenwerkingsovereenkomst moet transformatie Kennispark Twente boost geven

Samenwerkingsovereenkomst moet transformatie Kennispark Twente boost geven

Kennispark Twente heeft als gebiedsvisie om een dynamische toplocatie voor talent en innovatie te zijn. Een onlangs gesloten samenwerkingsovereenkomst biedt daarvoor extra kansen.

Bij de samenwerkingsovereenkomst zijn vier partijen betrokken: Universiteit Twente, Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark Twente, gemeente Enschede en ASR Dutch Science Park Fund. De vier partijen werken complementair aan de gebiedsvisie van Kennispark Twente: een dynamische toplocatie zijn voor talent en innovatie. Bij de samenwerkingsovereenkomst richt Universiteit Twente zich op vastgoed ten behoeve van haar kerntaken: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het ASR Dutch Science Park Fund focust zich op vastgoed voor commerciële partijen die zich op het sciencepark willen vestigen.

Kennispark Twente behoort tot de top drie innovatiecampussen van Nederland met meer dan 400 bedrijven en ruim 10.000 banen waar iedere dag gewerkt wordt aan baanbrekende innovaties op het gebied van MedTech, advanced manufacturing, smart & secure systems en materials. Als eerste sciencepark van Nederland is het toe aan een opknapbeurt. Daarbij zijn de doelen:

  • Het creëren van een omgeving waar talent graag wil werken.
  • Aanvullende (lab)faciliteiten die nieuwe innovaties mogelijk maken.
  • Een scherpere focus op medische technologie.
  • Een betere verhouding tussen kennisbedrijven en overige bedrijvigheid.
  • Meer ontmoetingsplaatsen voor studenten en bedrijven.

Volgens June Nods, wethouder Gemeente Enschede, is Kennispark Twente de banenmotor voor de regio. “Met de gebiedsontwikkeling in de komende tien jaar verwachten we dat er nog ruim 1.800 banen bij komen op het Kennispark en nog eens 800 banen in de regio.”

Anne-Wil Lucas, directeur Kennispark Twente, licht de ambitieuze plannen voor Kennispark Twente toe: “Het huidige Business and Sciencedeel van Kennispark moet een make-over krijgen, waardoor het een plek voor ontmoeting en verbinding wordt. Ook willen we een heel nieuw innovatiedistrict toevoegen aan de Hengelosestraat, waardoor de unieke UT-campus en het Business- and Sciencepark letterlijk één gebied worden waar talent kan leren, werken, wonen en recreëren.”  

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven