Jos Fransen

Jos Fransen

Members Campus Day

Functie:Adviseur onderwijsinnovatie en curriculumontwikkeling
Organisatie:Hogeschool Inholland

Omschrijving werkzaamheden

Tot 1 september 2020 was ik lector Teaching, Learning & Technology bij hogeschool Inholland en in de afgelopen jaren deed ik onderzoek naar effectieve inzet van technologie in met name het hoger onderwijs. Op dit moment ben ik nog aan de hogeschool verbonden als adviseur op het terrein van onderwijsinnovatie en curriculumontwikkeling.

Voornaamste uitdaging voor de campus in de toekomst

De voornaamste uitdaging voor de ‘campus van de toekomst’ is mijns inziens het vertalen van een doordachte visie op toekomstgericht hoger onderwijs naar een ontwerp van het curriculum, waarbij het gaat om het effectief combineren van leren in het onderwijsinstituut, leren in de praktijk en leren in de digitale omgeving, en waarbij tegelijkertijd meer maatwerk wordt geboden aan elke student.

Naar het overzicht

Terug naar boven