Jaco van Noppen

Jaco van Noppen

Members Campus Day

Functie:Director Campus & Real Estate
Organisatie:Technische Universiteit Delft

Omschrijving werkzaamheden

De directie Campus and Real Estate (CRE) ondersteunt de TU Delft in het behalen van haar missie, impact op een betere samenleving. CRE ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten en renovaties, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen en levert energie op de campus. CRE is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Portfolio Management, Projecten, Beheer & Onderhoud en Bedrijfsbureau. Daarnaast heeft CRE een projectorganisatie ten behoeve van de executie van haar Campus Strategie. Samen werken deze afdelingen aan een aangename en duurzame studie-, onderzoeks- en werkomgeving op een levendige campus, zodat de TU Delft haar toppositie op internationale ranglijsten verder kan verstevigen.

Voornaamste uitdaging voor de campus in de toekomst

Voor de TU Delft moet de campus de ambitie ondersteunen om mondiaal een van de top-tien technische universiteiten te blijven. Uitdagingen daarbij zijn de samenwerking tussen wetenschap en het bedrijfsleven (onder meer via field labs), de onderlinge samenwerking waarbij faculteiten onderwijsfaciliteiten delen (zoals collegezalen en labs), en het verschuiven van de focus op faculteiten naar thema's zoals duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en mobiliteit. Ook moet de campus inspelen op de hedendaagse student voor wie maatschappelijke impact steeds belangrijker wordt.

Naar het overzicht

Terug naar boven