Energietransitie is alleen betaalbaar als het slim wordt aangepakt

Energietransitie is alleen betaalbaar als het slim wordt aangepakt

Hoe zorg je voor een succesvolle energietransitie op de campus? Royal HaskoningDHV stelde daarvoor een interactieve PDF samen en komt met een serie webinars met campus-cases.

De overgang naar het verwarmen en koelen van de campus met uitsluitend duurzaam opgewekte energie bestaat uit een complexe route waarin veel samenhangende keuzes moeten worden gemaakt. Gebruik van duurzaam opgewekte warmte en koude vraagt meestal om investeringen in isolatie en energiebesparing, waardoor een grote onderlinge afhankelijkheid ontstaat met het onderhoud, renovatie en nieuwbouw op de campus. Er ontstaan afhankelijkheden door koppeling met leveranciers van duurzame warmte, zoals een naastgelegen ziekenhuis, rekencentrum of een warmtenet. Het is onzeker hoe de ontwikkelingen zullen gaan op technologisch gebied. In welke mate gaan we warmte halen uit de diepe ondergrond? Elektriciteit opwekken in de gevels van gebouwen? En warmte en koude opslaan in kristallen? Ook blijken energieprijzen zeer onvoorspelbaar, net als politieke besluitvorming over subsidies en heffingen. Toch moeten er besluiten genomen worden over investeringen die niet in tien jaar zijn af te schrijven. En dat allemaal terwijl onbekend is hoe de vastgoedbehoefte van een universiteit of hogeschool er over tien jaar uitziet. Hoe neemt u in die context verstandige beslissingen?

Strategisch denken én praktisch handelen

Dat kan op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld langjarig in scenario’s vooruit te denken, onderhoudsmomenten te benutten om stappen te zetten, en de energietransitie multidisciplinair te benaderen. Of door de vastgoedstrategie met al haar onzekerheden te verbinden met een verduurzamingsroute en door inzicht te hebben in kosten en baten van verduurzamingsopties. Dat vergt inzicht in de technische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten en baten op een manier die een strategische discussie mogelijk maakt. De adviseurs van Royal HaskoningDHV hebben in de afgelopen jaren vaak aan het roer gestaan bij het zetten van stappen die van belang zijn bij succesvolle energietransities. Die stappen zijn opgenomen in deze interactieve PDF.

Webinars met campus-cases

Over de korte teksten in het schema valt veel te vertellen. In een serie korte webinars deze zomer vertelt Royal HaskoningDHV samen met klanten voorbeelden van hun projecten. Vrijdag 5 juni was het eerste webinar met een algemene inleiding.  De komende vijf afleveringen (26 juni – 17 juli –  7 augustus – 28 augustus – 18 september) worden gebruikt om aan de hand van voorbeelden te laten zien hoe klanten met vastgoedportefeuilles in een campus-setting geholpen worden met hun energietransitie.

Zo komt 17 juli de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam aan het woord over hoe inzicht in verduurzamingsopties op een overzichtelijk niveau helpt om te bepalen welke onderhoudsmomenten het meest geschikt zijn om verduurzaming door te voeren.

Op 28 augustus laat de Radbouduniversiteit zien hoe er van een traditionele (warmte)infrastructuur stapsgewijs over gegaan is op duurzame warmte en koude. Het systeem bestaat uit een combinatie van centrale en decentrale systemen die gezamenlijk zorgen voor efficiency en flexibiliteit. De bestaande infrastructuur die technisch nog niet is afgeschreven, wordt hergebruikt en transformeert mee met het renoveren en vervangen van individuele gebouwen op de campus. Hierdoor is het mogelijk om de hele transitie te doen met investeringen die zichzelf steeds binnen tien jaar terugverdienen.

Bent u benieuwd naar deze of andere webinars? Hier vindt u een compleet overzicht en de mogelijkheid om u aan te melden.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven