Founding partner

AT Osborne

J.F. Kennedylaan 100
3741 EH Baarn

T: +31 (0)35 5434343


Osborners maken de wereld graag een beetje mooier en beter. Niet met hoogdravende idealen in het hoofd, maar met praktische oplossingen voor complexe problemen waar de maatschappij nu eenmaal mee te maken heeft. Osborners zijn vakidioten met een missie en zetten graag hun tanden in schijnbaar onoplosbare puzzels. Ook worden haperende projecten weer vlot getrokken en worden juridische knelpunten nader belicht. Osborners genieten ervan om intensief met elkaar en gezamenlijk met haar opdrachtgevers te werken aan een betere leefomgeving om ruimte te geven aan mensen - mensen net als Osborners zelf en net als u.

Wat Osborners anders maakt is dat zij verbindingen leggen tussen betrokken partijen, tussen plannen en praktijk en tussen opdrachtgevers en hunzelf. Zij zijn vasthoudend omdat zij uit ervaring weten dat voor elk vraagstuk een oplossing is. Hoe ver deze soms ook te zoeken lijkt in de dagelijkse, weerbarstige praktijk. Met hun vele talenten zijn zij als geen ander in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Met ruim 150 specialisten werken zij met haar opdrachtgevers aan het beste resultaat.

Nieuws

Social Media

Linkedin   Twitter   

Naar het overzicht

Terug naar boven