Rob van Gijzel vertelt over samenwerking

Rob van Gijzel vertelt over samenwerking

Keynotespreker Rob van Gijzel kent als geen ander het belang van samenwerking. Op Campus Day 2024 inspireert hij je over de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige campus. Meld je hier aan voor Campus Day.

Rob van Gijzel was van 2008 tot 2016 burgemeester van de gemeente Eindhoven. In die hoedanigheid speelde hij een cruciale rol bij de uitbouw van de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) én bij de ontwikkeling van het regionale samenwerkingsverband Brainport.

Basis voor vertrouwen

Een campus ontstaat niet zomaar. Je kunt zoiets wel bedenken vanachter een tekentafel, maar dan zul je al snel merken dat er geen draagvlak is voor zo’n proces. Je staat met lege handen als er geen vertrouwen is, geen ambitie, geen samenwerking, geen bereidheid om te delen en geen betrouwbare partners zijn die in elkaar geloven. Mijn voorganger Rein Welschen heeft daar op een bewonderingswaardige manier de basis voor gelegd. Toen hij aantrad, werd hij direct geconfronteerd met de bezuinigingsoperatie Centurion bij Philips en het faillissement van DAF, wat duizenden mensen in de regio hun baan kostte. Hij heeft toen ook de eerste contacten gelegd met de voorzitter van de RvB van de TUE en met de voorzitter van de KvK, op zoek naar samenwerking. Dat heeft geleid tot het Stimulus-programma, waarbij met geld uit de regio én uit Brussel het tij succesvol werd gekeerd. Waarmee tevens een basis voor vertrouwen in het eigen kunnen is gelegd. Binnen dat Stimulus-programma is onder meer een commissie samengesteld met kennisinstellingen, bedrijfsleven, waarbij iedereen voorstellen mocht doen ter versterking van regionale economische structuur. Daar zijn niet alleen heel veel initiatieven uit voortgekomen, het was ook enorme basis voor saamhorigheid.

Dat kunststukje heeft hij nog twee keer herhaald. Om te beginnen in 1997, toen Philips verhuisde naar Amsterdam. Welschen heeft er toen voor gezorgd dat Natlab in Eindhoven bleef en er een ruimhartige toegang kwam tot patenten die Philips zelf toch niet gebruikte. Zijn laatste ingreep was rond de eeuwwisseling, toen ASML ten onder dreigde te gaan. Welschen is toen met de toeleveranciers en ASML om tafel gaan zitten en heeft een gentlemen's agreement gesloten: stop met exclusief aan ASML leveren, maar zoek ook actief naar andere klanten. Dan helpen wij jullie om ook zélf de vleugels uit te slaan als OEM. Zo zijn tal van kleine toeleveranciers in de regio groot geworden. Rein Welschen heeft keer op keer laten zien: samen sta je sterk, en alleen samen krijg je dingen voor elkaar. Maar je moet elkaar wél vertrouwen en ook echt willen.

Volledige programma en inschrijven

Rob van Gijzel is een van de sprekers op Campus Day 2024, waarin je hoort over hoe de campus als katalysator verbindingen maakt. Hoe deze verbindingen tot stand komen en hoe matchmaking en samenwerking dichtbij komen, ontdek je op deze dag. In de ochtend heb je de mogelijkheid om te werken en elkaar te ontmoeten in de Workplace Vitality Hub. Daarna kan je deelnemen aan de rondleiding door het AI Innovation Center op de High Tech Campus Eindhoven. Het volledige programma bekijk je op deze pagina. Ook schrijf je je hier in.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven