Elizabeth Blokland

Elizabeth Blokland

Members Campus Day

Functie:Huisvestingsadviseur onderwijsruimtes en studieplekken
Organisatie:Technische Universiteit Delft

Omschrijving werkzaamheden

Het vertegenwoordigen van gebruikersbelangen binnen de vormgeving en realisatie van vastgoedprojecten.Het vormgeven van strategische plannen voor de realisatie van voldoende passende onderwijsruimtes en studieplekken binnen een universitaire omgeving. En het inzichtelijk maken van de benodigde ruimtes en voorzieningen vanuit de gebruikers en dit omzetten naar een programma van eisen voor vastgoedprojecten.

Voornaamste uitdaging voor de campus in de toekomst 

Het is lastig om een 1 uitdaging te benoemen: groei studenten, flexibel studeren, internationalisering…… Dit zijn grote ontwikkelingen. Een van de uitdagingen die ik in gesprek met docenten veel tegen kom is: hoe onderwijs geven aan grote groepen op een interactieve manier en daarbij het individuele contact met de student behouden. Veel docenten zouden graag aan kleine groepen lesgeven om actieve leervormen (technische mogelijkheden zijn er) in te zetten en de studenten te kennen, maar aangezien ze naast het doceren vaak vooral onderzoeker zijn is er geen tijd om een vak aan meerdere groepen te geven. De keuze die men maakt in onderwijsvorm is zeer bepalend voor welke voorzieningen er nodig zijn op de campus.

Naar het overzicht

Terug naar boven