Campusinnovatie in Nederland

Campusinnovatie in Nederland

Het onderwijs verandert en de campus verandert mee. Hoe benaderen instellingen momenteel campusontwikkeling en -innovatie?

SURF heeft bestaande campusvisies en huisvestingsstrategieën van instellingen geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat verbinding met de omgeving, interne cohesie, duurzaamheid, digitalisering en flexibiliteit de belangrijkste thema’s zijn. 

SURF

Binnen SURF werken instellingen samen aan het toekomstbestendig maken van onderwijs en onderzoek. In het project ‘Future Campus’ worden toekomstscenario’s geschetst over hoe de campus, zowel virtueel als fysiek, in het mbo, hbo en wo er in 2040 mogelijk uit kan zien.

Voor het in kaart brengen van de toekomst is het belangrijk om te kijken wat er in het heden in de praktijk gebeurt. SURF heeft daarom de oproep aan instellingen gedaan om bestaande campusvisies te delen. In dit rapport vind je een analyse van de ingestuurde documentatie. Deze analyse draagt bij aan het project door overeenkomsten en verschillen te destilleren uit visies en strategieën rondom campusontwikkeling en huisvesting van diverse onderwijsinstellingen in Nederland in het mbo, hbo en wo.

Belangrijkste thema's

Het belangrijkste thema dat terugkomt in de plannen is verbinding. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen de verbinding met de maatschappij (extern) en de verbinding binnen de instelling (intern). Nagenoeg alle plannen schenken aandacht aan duurzaamheid. De meeste presenteren daarbij een tijdlijn voor wanneer bepaalde duurzaamheidsambities behaald moeten zijn. Daarnaast zijn digitalisering en flexibilisering thema’s die terugkomen in de plannen. De gevonden thema’s hoeven niet als aparte thema’s gelezen te worden, maar kunnen elkaar overlappen en soms versterken ze elkaar. Zo kan door digitale ontwikkelingen bezetting van ruimtes op grote schaal gemeten worden, waardoor ruimtes flexibel en multifunctioneel ingezet kunnen worden, wat weer bij kan dragen aan duurzaamheid.

Download hier het volledige rapport.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven