Maatregelen voor beter studenten welzijn

Maatregelen voor beter studenten welzijn

Het welzijn van studenten op een onderwijsinstelling en op een campus vraagt aandacht. Minister Robbert Dijkgraaf van OCW maakt zich daar sterk voor. Op het platform CampusDay.nl is de komende maanden aandacht hiervoor.

Minister Robbert Dijkgraaf van OCW wil met onderwijsinstellingen het welzijn van studenten verbeteren. Hij trekt jaarlijks 15 miljoen euro uit voor een aanpak gericht op studenten in het hoger hbo en wetenschappelijk onderwijs. Verder komt er een landelijk Programma Studentenwelzijn, gericht op het welzijn van alle studenten. Dat schrijft Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer.

Studentenorganisaties en de verenigingen van de Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben afspraken gemaakt over een aanpak gericht op het welzijn van studenten in het hbo en het wetenschappelijke onderwijs. Ze willen bijvoorbeeld de prestatiedruk verminderen door tentamens beter te verdelen over het collegejaar. Ook willen ze studenten weerbaarder en veerkrachtiger maken en hun sociale binding versterken, zodat ze zich meer thuis voelen op de onderwijsinstelling. Voor de uitvoering van hun afspraken krijgen de onderwijsinstellingen 15 miljoen euro per jaar.

Programma Studentenwelzijn

De onderwijsinstellingen krijgen bij hun aanpak kennis en ondersteuning van het landelijke Programma Studentenwelzijn. Dat programma gaat ook de uitvoering van de al bestaande Werkagenda mbo ondersteunen. Er komt bijvoorbeeld een Landelijk Netwerk Studentenwelzijn voor mbo-professionals. Ook zal het programma jaarlijks werkconferenties organiseren. OCW trekt de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro uit voor het programma. Dat wordt ondergebracht bij het Trimbos-instituut.

Veerkracht van studenten

"Meer sociale binding draagt bij aan de veerkracht van studenten," zegt Neeltje van den Bedem van het Nederlands Jeugdinstituut. "Bij veerkracht spelen maatschappelijke factoren en factoren in jouw omgeving een rol, bijvoorbeeld hoeveel steun je krijgt, of je financiële zekerheid hebt, wat je eerder hebt meegemaakt en hoe jij zelf reageert op stress en prikkels. In zijn brief erkent de minister ook dat financiële zekerheid van studenten belangrijk is voor hun welzijn. Daar moeten we echt wat aan doen."

Keuzevrijheid in het mbo

"Verder is het goed dat de minister wil kijken naar hoe het onderwijs georganiseerd is," vervolgt Van den Bedem. "Bijvoorbeeld naar momenten met piekbelasting in het onderwijsprogramma. Ook wordt er gewerkt aan meer keuzevrijheid in het mbo. Dat is nodig, want mbo'ers moeten al jong kiezen welke kant ze opgaan, terwijl studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs meer ruimte hebben om te zoeken en te ontdekken wat ze willen. Meer keuzevrijheid stelt ook mbo-studenten in staat om zich breder te ontwikkelen en nieuwe perspectieven te verkennen."

Bron: Ministerie van OCW

Foto: Martijn Beekman

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven