Hoe kun je helpen bij het creëren van een inclusieve campus? 

Hoe kun je helpen bij het creëren van een inclusieve campus? 

Hoe realiseer je een toegankelijke inclusieve en veilige campus? Dat is een van de vijf doelen die de Radboud Universiteit zich stelt in het Plan voor Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DGI).

In het document stelt de Nijmeegse universiteit dat de Radboud Campus een inclusieve gemeenschap en werkomgeving vormt. De barrières die ongelijkheid in de hand werken worden verwijderd. Iedereen, inclusief kwetsbare en gemarginaliseerde groepen voelen zich vertegenwoordigd, gerespecteerd, erkend, gezien, gehoord en beschermd.

Iedereen kan zich volgens de auteurs thuis voelen op de Radboud Campus en kan erop vertrouwen dat de goederen, diensten en kennis op een eerlijke manier zijn verkregen; iedereen ervaart de campus als een uitnodigende, aangename, psychologisch en sociaal veilige ruimte. De Radboud Universiteit zet de emancipatiegedachte, die aan de oprichting van de universiteit ten grondslag ligt, voort door zo veel mogelijk deelnemers te betrekken bij de academische gemeenschap die de Radboud Universiteit wil zijn.

Interventies

Het plan benoemt vervolgens vier interventies.

1 Veiligheid en saamhorigheid. De campus heeft uitnodigende, aangename, sociale en psychologisch veilige ruimtes (bv. kolfruimtes, vergaderzalen, glazen deuren, studentenhuiskamers en dergelijke).

2 Sociale veiligheid. De infrastructuur en procedures voor sociale veiligheid zijn transparant, gemakkelijk te vinden en gemakkelijk toegankelijk.

3 Moedige gesprekken. Het tot stand brengen van betrouwbare netwerken voor medewerkers en studenten: ga moedige gesprekken aan (courageous conversations) over in- en uitsluiting. Het bevorderen van het debat en het aanreiken van hulpmiddelen om veilige ruimtes te creëren.

4 Kenniscentra. Samenwerken met belanghebbenden om de visie van een leven lang leren te bevorderen en een bruisend kenniscentrum te worden.

Andere doelen

Het realiseren van een toegankelijke, inclusieve en veilige campus is het vijfde doel van het DGI-plan. De overige vier zijn:

  • DGI inbedden
  • Monitor DGI
  • Vormgeven aan DGI-beleid en -procedures
  • Word een DGI hub

Met de doelen wil Radboud Universiteit bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De belangrijkste voor DGI zijn:

  • Doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Doelstelling 5: Gendergelijkheid
  • Doelstelling 10: Ongelijkheid verminderen
  • Doelstelling 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • Doelstelling 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
  • Doelstelling 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven