Koen van der Hoorn

Koen van der Hoorn

Members Campus Day

Functie:Adviseur Duurzaamheid / Circulaire Economie & Integraal Adviseur
Organisatie:Universiteit Utrecht

Omschrijving werkzaamheden

Economie en Duurzaamheid in de bestaande bebouwde omgeving. Als integraal adviseur betrokken bij transformatie, renovatie, uitgebruikname, instandhouding en ontmanteling van vastgoed. Hoogwaardig (her)gebruik, en het benutten van waarde die er al is, optimaal stimuleren. Samenwerken aan toekomstbestendig vastgoed en de plek waar deze staat. Samenbrengen en verbinden van (technische) kennis, mensen en feiten t.b.v. besluitvorming en beleid.

Voornaamste uitdaging voor de campus in de toekomst

De bestaande gebouwde omgeving toekomstbestendig maken. De lat steeds hoger leggen. Serieus omgaan met de waarde(n) van hetgeen er al staat (waardebehoud),  waarde in de ruimste zin van het woord. Vanaf de initiatieffase op basis van onderzoek, feiten en onderbouwing zorgen dat er integraal naar ieder vraagstuk wordt gekeken. Kijken naar wat wél kan, maar crapcycling voorkomen.

Naar het overzicht

Terug naar boven