Campus als uniek ecosysteem voor kennis en innovatie

Campus als uniek ecosysteem voor kennis en innovatie

De campus is een uniek ecosysteem voor kennis en innovatie, waar ruimte is voor groen, waterberging, biodiversiteit en rust. Dat stelt Jaco van Noppen van de TU Delft, die op 28 juni gastheer is bij Campus Day.

Jaco, directeur Vastgoed en Facility Management van de TU Delft Campus, ziet dat studenten weer terugkomen op de campus. “Dat is belangrijk, omdat wij een on campus universiteit zijn. Wij leiden gespecialiseerde mensen op en vinden het belangrijk dat zij naast hun vakinhoudelijke bagage de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten. Wij hebben bovendien als technische universiteit veel technische onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten die fysieke aanwezigheid van studenten vergen. Die terugkomst van studenten zorgt voor een nieuwe dynamiek en betekent dat wij nadenken over de voorzieningen en faciliteiten die nodig zijn om de studenten in de post-Covidtijd te blijven boeien om naar de campus te komen.” Vervolgens noemt hij een andere ontwikkeling die impact heeft op de insteek van nieuwbouwontwikkelingen en renovaties: “De transitie naar een CO2 neutrale campus en circulaire campus in 2030.”

Uitdagingen

Jaco ziet voor nu en in de toekomst een aantal belangrijke uitdagingen: “Op het moment en ik verwacht ook in de komende jaren hebben we als TU Delft te maken met een groeiend aantal studenten. Dit heeft zijn invloed op een aantal zaken: het ruimtegebruik op de campus, de corresponderende huisvesting, de relatie met de stad Delft, en het vervoer op, naar en van de campus. 

Op het zuidelijke deel van onze campus ontwikkelen we onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten en wordt ruimte geboden aan bedrijven om zich te vestigen. De betaalbaarheid van deze nieuwbouw is op dit moment uitdagend gezien de stijgende bouwkosten. Ook de beschikbaarheid van personeel en de stikstofdepositie zijn hierbij aandachtspunten. Een andere belangrijke uitdaging is de verbinding met de stad Delft. De stad en de campus zijn nauw met elkaar verbonden, een relatie die wederzijds enorm wordt gewaardeerd, maar ook diverse uitdagingen kent, bijvoorbeeld huisvesting van studenten, verkeer en mobiliteit, afstemming met gebiedsontwikkelingen van de gemeente en fysieke verbindingen tussen stad en campus. Over deze en andere thema’s werken we nauw samen met de gemeente.”

Meerwaarde

De meerwaarde van de campus zit volgens Jaco op verschillende vlakken. “We zien de campus als een uniek ecosysteem voor kennis en innovatie, waar ruimte is voor groen, waterberging, biodiversiteit en rust. Een plek die de gebruikers van de campus inspireert en waar men elkaar kan ontmoeten. Als universiteit hebben we een gezamenlijke missie: impact voor een betere samenleving en om die ambitie te realiseren is een campus nodig die dit faciliteert. In 2030 willen we dat die campus CO2 neutraal is en circulair. Als universiteit met diepe wortels in de samenleving willen we graag uitvindingen en technische kennis omzetten in toepassingen waarvan de maatschappij als geheel profiteert. Daarvoor is een goede samenwerking met het bedrijfsleven, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen noodzakelijk. En dat ecosysteem biedt de campus. Daarnaast is de TU Delft Campus een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek dat aan de TU Delft plaatsvindt of die graag in de buurt van talent willen zitten.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven