Nieuwe datacenter RUG wordt Coenraad Bron Center

Nieuwe datacenter RUG wordt Coenraad Bron Center

Het nieuwe datacenter van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op Zernike Campus gaat het Coenraad Bron Center heten. De naam verwijst naar de eerste hoogleraar van de vakgroep Informatica van de RUG.

De bouw van het nieuwe High Performance Computing (HPC) datacenter aan de Grouwelerie 6 is in september 2020 van start gegaan en komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan betrouwbare dataopslag en hoogwaardige rekencapaciteit. “Door deze nieuwbouw kunnen RUG-onderzoekers en -afdelingen gebruik blijven maken van onze clouddiensten en zeer hoogwaardige rekenkracht,” aldus Anke Breeuwsma, technisch directeur van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de RUG. “Het CIT blijft hierdoor expert in research data. Zo’n buitengewoon sterke infrastructuur is ook enorm belangrijk om op internationaal niveau samen te kunnen werken aan grote baanbrekende onderzoeksprojecten.”

Nieuwe datacenter RUG wordt Coenraad Bron Center

De bouwkundige oplevering van het energie-efficiënte gebouw heeft in september 2021 plaatsgevonden. De komende periode zal het datacenter verder gereed worden gemaakt voor de inrichting van de systemen, zodat het vanaf begin 2022 gefaseerd kan worden ingezet voor onderwijs en onderzoek.

Over Coenraad Bron

Na zijn studie Scheikunde aan de Universiteit Utrecht begon Coenraad Bron (1937-2006) in 1963 zijn wetenschappelijke loopbaan aan de Technische Hogeschool Eindhoven in de groep van de informaticus Edsger W. Dijkstra. Daar kwam hij in aanraking met het programmeren van computers en was hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van de programmeertaal Algol-68.

In 1973 zette hij zijn loopbaan voort aan de Technische Hogeschool Twente waar hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de taal Modulair Pascal. Op 1 september 1983 werd Bron aangesteld als eerste hoogleraar van de vakgroep Informatica van de RUG. De opleiding Informatica was het jaar daarvoor van start gegaan. Bron bleef tot zijn emeritaat in 2000 verbonden aan de RUG.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven