Duurzaamheid en circulariteit liggen niet automatisch in elkaars verlengde

Duurzaamheid en circulariteit liggen niet automatisch in elkaars verlengde

Het Maria Montessorigebouw is het meest duurzame gebouw van de Nijmeegse campus. Toch scoort het in termen van circulariteit nauwelijks hoger dan gangbare gebouwen. Campus Day ging op zoek naar het waarom.

Hierover sprak Kees Rezelman namens Smart WorkPlace partner ptg advies met Claudia Simons en Marja Bruns van de Radboud Universiteit.

In 2013 begint de Radboud Universiteit (RU) voor te sorteren op een nieuw faculteitsgebouw van zo’n 25.000 vierkante meter bvo voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Er wordt een programma van eisen vastgesteld en een structuur- en voorontwerp gemaakt, wat leidt tot een definitief ontwerp, een bestek en aanbestedingsdocumentatie. Het is dan inmiddels vier jaar later, en de bouwsector staat onder hoogspanning. Toch lukt het Claudia Simons, hoofd Consultancy & Projects bij Campus & Facilities van de Radboud Universiteit, om samen met haar team (waaronder Kees Rezelman) de opdracht succesvol onder te brengen bij een aannemersconsortium.

Dat was niet alleen een uitdaging omdat er door de hoogconjunctuur weinig gegadigden waren om de klus te klaren, maar ook omdat Campus & Facilities gedurende het voortraject de duurzaamheidseisen aanzienlijk had opgeschroefd. Simons: “Al bij het schrijven van het programma van eisen realiseerden we ons dat BREEAM in aantocht was. We zagen er veel voordelen in om bij deze systematiek aan te haken: ze is ambitieus en past dus bij de doelstellingen van de RU, zorgt ervoor dat iedereen qua communicatie op één golflengte zit en biedt toch voldoende flexibiliteit zodat je binnen het brede palet van duurzaamheidsmaatregelen zelf prioriteiten kunt stellen.”

Mede door te kiezen voor BREEAM Excellent – de op één na hoogste score – in het ontwerptraject, kon de RU in de loop van afgelopen jaar een zo goed als energieneutraal gebouw aan de vastgoedportefeuille toevoegen. “De invulling van de duurzaamheidsambitie van de Radboud Universiteit focust op het sterk beperken van het gebruik van energie. Daarnaast is er veel aandacht voor het besparen van drinkwater en een duurzaam materiaalgebruik, waarbij de levenscyclusbenadering leidend is. Bij dat laatste hanteren we overigens het Milieuclassificatiesysteem van NIBE en Milieu Prestatie Gebouwen conform BREEAM MAT 1. Al met al hebben we in het Maria Montessori-gebouw zo goed als al onze voorgenomen duurzaamheidsambities gerealiseerd”, aldus Simons.

Unieke kans

Kort na de oplevering werd Simons’ collega Marja Bruns, Adviseur Energie en Circulariteit bij Campus & Facilities, benaderd door Platform CB’23, dat zich ten doel stelt om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen in zowel de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Bruns: “Ik ben vanuit mijn vorige functie in het verleden betrokken geweest bij dit platform en heb ook een bijdrage geleverd aan de eerste set meetmethoden die CB’23 hanteert. Die formele betrokkenheid eindigde bij het accepteren van mijn huidige functie, maar toen de vraag kwam of RU mee wilde doen aan een pilotproject om de nieuwe CB’23-meetmethoden te testen, heb ik direct contact opgenomen met Claudia. Ik vond het een mooie kans om ons nieuwe gebouw aan de hand van een onafhankelijke meetmethode te ‘mappen’ op circulariteit. Daarnaast wilde ik ook graag bijdragen aan het doorontwikkelen van de meetmethode, zodat die mogelijk de nieuwe standaard kan worden.”

Lees hier het volledige artikel.

Op de foto: Marja Bruns, Claudia Simons en Kees Rezelman in het Maria Montessorigebouw.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven