Round Table over MBO: onderwijs, huisvesting en toekomst (4/4)

Round Table over MBO: onderwijs, huisvesting en toekomst (4/4)

Huisvesting voor MBO is complexer dan voor HBO en WO vanwege de grote diversiteit aan doelgroepen. Om toch handvaten te bieden, organiseerde Campus Day een Round Table. In deel 4: functieverschuiving van ruimtes.

Moderatoren

 • Judith Donkers, (tot 1 juli 2021) adjunct-directeur Onderwijs & Kwaliteit bij het Techniek College Rotterdam en bestuurslid van het Consortium Beroepsonderwijs, een samenwerkingsverband van VMBO- en MBO-instellingen, kennispartners en bedrijven. Daarvoor werkte ze jarenlang als zelfstandig huisvestingsadviseur in het onderwijs.
 • Wim Kooyman, directeur Smart WorkPlace en partner WorkPlace Academy.

Deelnemers

 • Ronny Borgsteede, Hoofd Huisvesting Summa College Eindhoven
 • Judith Claassen, tweedejaars MBO-student chemisch-fysisch analist aan het Techniek College Rotterdam. Daarnaast is ze voorzitter van de Centrale Studentenraad Techniek College Rotterdam.
 • Dennis Cruyen, Directeur Facilitair, Huisvesting & Vastgoed Management Zadkine Rotterdam.
 • Peter van Hooff, Adviseur Vastgoed en Finance bij AT Osborne.
 • Marc van der Klok, Directeur Facilitair Bedrijf ROC Midden Nederland Utrecht.
 • Rianne van der Meij, Lid College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Rotterdam met als portefeuille Onderwijs en bestuurslid van de MBO Raad.
 • Ton Paffen, Directeur Onderwijs, House of Digital ROC Amsterdam.
 • Joanita Segboer, Manager Huisvesting Sint Lucas Boxtel I Eindhoven.
 • Harry Timp, Manager Huisvesting en Vastgoed ROC Albeda Rotterdam.
 • Jackie de Vries, Directeur bij Aestate/ontrafelexperts.

Functieverschuiving van ruimtes

Aan het eind van de Round Table vroeg Segboer aandacht voor de functieverschuiving van ruimtes die momenteel gaande is. “We hebben wel aandacht besteed aan de inrichting van de fysieke ruimtes, maar nog niet aan de virtuele ruimtes en de ‘in-betweens’, die aan het ontstaan zijn. Want we moeten nu ook gaan nadenken over zaken als podcastruimtes en ruimtes om filmpjes. Ook die zullen we als onderwijsinstellingen moeten gaan faciliteren.” Timp stelde daar tegenover dat juist corona en het daardoor veelvuldig virtuele contact het belang van fysieke ruimtes in MBO-gebouwen heeft aangetoond, waar je elkaar fysiek kunt ontmoeten, goed voor persoonlijke en sociale ontwikkeling en samenwerkingsvaardigheden. “Corona heeft laten zien dat veel via de software kan, maar ik zie het als uitdaging om daar bewust ook fysiek iets tegenover te gaan stellen.”

De Vries wees er nogmaals op dat de MBO-opgave zo complex is – met leerlingen van 11 tot ver in de 50 en 360 graden rond qua branche – dat one size fits all geen optie is. “Misschien moet je daarom in de zoektocht naar passend huisvesting een aantal uitgangspunten definiëren en voor de rest toekomstbestendig experimenteren.”

“Misschien moet je daarom in de zoektocht naar passend huisvesting een aantal uitgangspunten definiëren en voor de rest toekomstbestendig experimenteren.” - Jackie de Vries

Cruyen (foto) deed een dringende oproep aan de colleges van bestuur om daarbij nadrukkelijk de regie te nemen. “Corona heeft laten zien dat er veel kansen voor vernieuwing zijn. Tegelijkertijd denken veel MBO-docenten dat het straks op de oude voet verder gaat. Als het CVB nu niet de regie pakt en vanuit de onderwijsvisie deze uitdaging oppakt, is het afbreukrisico voor huisvesting heel groot.” Van der Klok zag daarbij wel een gevaar. “Veel onderwijsinstellingen zijn nu vooral bezig met boven water blijven, achterstanden inlopen en het starten van het nieuwe schooljaar. Ik weet niet of ze in hun hoofd al ruimte hebben om na te denken over hoe straks het nieuwe onderwijs eruit gaat zien. Toch zal dat wel moeten gebeuren, waarbij alle partijen aan tafel moeten zitten.”

“Corona heeft laten zien dat er veel kansen voor vernieuwing zijn.” - Dennis Cruyen

Donkers, zelf ook onderwijsleider, zag daarbij een verschil tussen hoe studenten en docenten naar die nabije toekomst kijken: “Studenten vragen tijdens online open dagen hoeveel dagen ze straks naar school gaan, omdat ze er al vanuit gaan dat er een mengvorm zal zijn. Docenten daarentegen willen vooral weer terug naar normaal, omdat ze dat de zekerheid geeft van iets wat ze kunnen.” Toch was ze wel optimistisch: “Ik denk dat die werelden wel bij elkaar komen. Ik pleit ervoor om na de vakantie eerst docent als vanouds te laten opstarten om ze vervolgens vanuit die leercurve zelf te laten ontdekken dat het oude normaal ook niet ideaal was en dat anderhalf jaar corona toch ook nuttige lessen heeft opgeleverd. Pas dan ontstaat er mijns inziens ruimte om na te denken wat het ideale construct zou zijn.”

Round Table over MBO: onderwijs, huisvesting en toekomst (4/4)

“De crux zit in het in bewegen krijgen van het onderwijs.” - Judith Donkers

Donkers deed ook een oproep aan de afdeling huisvesting en facilitair: “Denk vanuit de scenario’s alvast vooruit en geef straks de juiste prikkels aan het onderwijs. Want de crux zit in het in bewegen krijgen van het onderwijs. Er kunnen nog zulke mooie oplossingen worden bedacht, als docenten niet anders in hun rol gaan zitten en anders gaan samenwerken met de student ga je het achterliggende veranderproces niet in beweging krijgen.”    

Lees hier deel 1 over de bijzondere positie van het MBO.

Lees hier deel 2 over huisvesting na corona bij het MBO.

Lees hier deel 3 over een passende huisvestingsstrategie bij het MBO.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven