De 1,5 meter campus

De 1,5 meter campus

Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om hun campus en de gebouwen geschikt te maken voor de 1,5 meter samenleving. Om hen te helpen bouwt Smart WorkPlace Partner AT Osborne bestaande rekentools om.

In de komende periode zal het hoger onderwijs een richting moeten bepalen voor het verstandig gebruik in de 1,5 meter samenleving van hun Campus en de gebouwen die daar staan. Er moet dan aandacht zijn voor wat wel kan en wat niet. AT Osborne stelt zijn kennis ter beschikking en heeft bestaande tools omgebouwd naar deze beleidsvragen. Bestaande rekenmodellen worden verder aangepast en uitgebreid, zodat de vastgoedafdelingen in samenspraak met de bestuurders beslissingen kunnen nemen.

Ruimtevraag berekenen

De rekentool ‘SQUAREcampus’ van AT Osborne is ontwikkeld om een realistische ruimtevraag te kunnen berekenen en te toetsen. Daarbij maakt AT Osborne onderscheid tussen:

  • Onderwijsruimtes.
  • Onderzoeksruimtes.
  • Kantoorruimtes.

Deze ruimteberekeningen gaan uit van parameters die naar keuze ingevuld kunnen worden. Maar in deze tijden komen daar minder gangbare waarden te staan. Opbouw van curriculum, aantallen studenten per cohort en de bedrijfstijden kunnen aangepast worden en dus ook meegenomen in de afwegingen.

Ook de vastgoed gerelateerde waardes neemt AT Osborne mee. De grote hoorcollegezaal rekende vroeger met 0,9 vierkante meter per zitplaats, maar dat wordt nu anders. De effecten van de waardes die u kiest, worden onmiddellijk zichtbaar.

Naast de hiervoor genoemde primaire ruimtes bekijkt AT Osborne ook de zelfstudie ruimtes, logistieke ruimtes en de facilitaire ruimtes.

Het introduceren van Smart Building Tools zoals heatmaps geeft direct inzicht waar men veilig met anderen samen kan zijn. Dit geldt voor kantoorruimtes en zelfstudieruimtes.

Onderzoekslab

De effecten op de onderwijs- en practicumruimtes en op de kantoren kan AT Osborne zo inzichtelijk maken. AT Osborne denkt dat het onderzoekslab op zich al redelijk Corona-proof is. Medewerkers hebben witte jassen aan en dragen veiligheidsbrillen. De ventilatievoud is hoog en de ruimtes zijn meestal niet druk bezet. Hier moeten andere maatregelen genomen worden. De gedachtes daaromtrent heeft AT Osborne beschreven in Het 1,5 meter laboratorium en daarbij behorende publicaties.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven