Thema Campus Day: Welzijn van de student

Thema Campus Day: Welzijn van de student

Het welzijn van studenten in het onderwijs danwel op een campus vraagt aandacht. Studenten ervaren stress door studie en onzekerheden in hun leven. Het platform CampusDay.nl behandelt de komende maanden dit probleem.

Van een student wordt veel gevraagd en daardoor kan een student tijdens de studie tegen problemen aanlopen. Het kan gaan om fysieke of mentale gezondheid, de financiële situatie, veiligheid of andere persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk om voor deze aspecten die van invloed zijn op de gezondheid aandacht te vragen. En wat kan een onderwijsinstelling en de omgeving daarin betekenen?

Uitdagingen

Veel studenten ervaren hun studietijd als een stevige uitdaging. Er kunnen bijvoorbeeld drempels zijn vanwege een functiebeperking of (chronische) ziekte. Of misschien is een student mantelzorger of wil je je studie vroeg of laat combineren met topsport, ondernemerschap of ouderschap. Studenten die prestatiedruk en stress ervaren geven aan dat dit enerzijds komt door een opstapeling van onzekerheden in hun leven.

Anderzijds ontstaan hoge druk en stress door studieprogramma’s met veel piekbelastingen, onduidelijke informatie over toetsen en roosters en grote zorgen over diverse crises in de wereld die vooral de jongeren raken. Veel van de studenten hebben moeite met omgaan met druk en stress omdat zij zich hier niet vaardig in voelen. Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Harder Better Faster Stronger?’ van het Trimbos-instituut, ECIO en het RIVM.

Rob Neutelings (voorzitter raad van bestuur Curio): "Nieuwe uitdagingen vragen om een vernieuwde aanpak in het onderwijs. Bij Curio geloven we dat het welzijn van studenten essentieel is voor een succesvolle studietijd. Wij erkennen de diverse uitdagingen waar studenten mee te maken hebben. Als beroepsopleider in West-Brabant zetten wij ons in om een omgeving te creëren waar gelijke kansen, welzijn en professionele ontwikkeling hand in hand gaan. Samen bouwen we aan een toekomst waarin onderwijs niet alleen leidt tot groei in kennis, maar ook tot het welzijn en de veerkracht van elke student. Bij Curio staat de student centraal, en we kijken ernaar uit om samen met Campus Day te verkennen hoe we kunnen bijdragen aan een positieve studentervaring."

Contact

Het kennisplatform Campus Day besteedt graag aandacht aan het welzijn van de student in het onderwijs en in de campusomgeving. Waar wringt het? Wat zijn de problemen en de behoeften? Deze problemen wil Campus Day graag onder de aandacht brengen in de vorm van publicaties. Nieuwsberichten hierover, danwel informatie en vragen, kunnen worden gestuurd naar Wim Kooyman, wim@smartwp.nl.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven