Toekomstbestendig vastgoed voor het onderwijs

Toekomstbestendig vastgoed voor het onderwijs

Diverse actuele trends in het hoger onderwijs, zoals digitalisering en hybride leren, zijn van grote invloed op een vastgoedportefeuille. Fontys Hogescholen heeft op basis van een scenario-aanpak de vastgoedagenda 2021-2030 ontwikkeld.

Jakob Sutmuller, Consultant Real Estate and Campus op Fontys Hogescholen, spreekt op 7 juni tijdens Campus Day over hoe die vastgoedagenda zowel van toepassing is op huisvesting op de campus, als op de benodigde eco-systemen en locaties voor samenwerking tussen HBO en het werkveld. In de parallelsessie zal een toelichting worden gegeven op de hiervoor ontwikkelde scenario's, concepten en projecten in uitvoering.

Leer-ecosysteem

In de workshop zal worden ingegaan op de werkwijze en de dilemma’s die komen kijken het creëren van een hanteerbaar kader waarmee vastgoed op en buiten de campus te beoordelen is op toekomstbestendigheid voor het onderwijs. Vertrekpunt is het identificeren en selecteren van de relevante trends en ontwikkelingen die impact hebben op toekomstig ruimtegebruik. Bij Fontys Hogeschool zijn blended leren in een authentieke leeromgeving vertaald naar uitgangspunten voor Sticky Campus en Fieldlabs. In de workshop wordt stilgestaan bij de uitwerking hiervan naar andere ruimtelijke bouwstenen, een aangepaste governance structuur en een herijkt exploitatiemodel. Een belangrijk doel hiervan is het creëren van een leer-ecosysteem waarin studenten urgentie en relevantie ervaren in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Fontys for Society.

Campus day 2023

Dit event draagt bij aan de broodnodige kennisdeling in een tijdsgewricht van grote onzekerheden, waarin toekomstverkenning en pro-actief beleid hand in hand dienen te gaan. - Jakob Sutmuler

Wil jij er ook bij zijn? Bestel je ticket en kom op woensdag 7 juni naar Startup Village in Amsterdam!

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven