Investering in scholen voor 20 jaar in beeld

Investering in scholen voor 20 jaar in beeld

Zeven schoolbesturen en de gemeente Oosterhout plaatsten 23 januari hun handtekening onder een plan voor onderwijshuisvesting, dat de komende 20 jaar de leidraad is voor de investeringen in schoolgebouwen.

Het IHP beschrijft de ambitie die de gemeente en de schoolbesturen hebben op het gebied van onderwijshuisvesting (en het klimaat in die gebouwen).

Twintig jaar

Voor het eerst bevat het plan een doorkijk in de benodigde investeringen in onderwijsgebouwen voor de komende twintig jaar. De eerste investeringen in de komende periode zijn aanzienlijk, omdat diverse schoolgebouwen aan het eind van hun levensduur zitten. Naarmate de tijd vordert wordt de planning overigens flexibeler. Concreet gaat de gemeente voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor (ver)nieuwbouw van het Hanze College; er wordt gewerkt aan de uitbreiding van de Marcoen in Dorst en ook de eerste fase Ontdekking/Menorah loopt.

Guus Beenhakker (wethouder onderwijs): 
'We hebben nu voor een langere periode een gezamenlijke uitvoeringsagenda in handen. De schoolbesturen kunnen aan de slag met de voorbereidingen. De gemeente verstrekt de benodigde budgetten, waarna we scholen kunnen gaan bouwen of verbouwen.'

Gezamenlijk

Het proces om te komen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan is begin 2022 gestart. Dit traject is gezamenlijk doorlopen met de schoolbesturen van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het traject is begeleid door HEVO. Tijdens diverse bijeenkomsten met de schoolbesturen is gesproken over keuzes en prioriteiten van de investeringen in schoolgebouwen. Het gezamenlijk opstellen van het IHP heeft geleid tot een gedragen plan, waarmee alle schoolbesturen die actief zijn in Oosterhout hebben ingestemd. Eerder heeft de gemeenteraad al met het plan ingestemd.

Lees het volledige artikel hier

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven