Van toegevoegde waarde zijn: assetmanagement bij de Radboud Universiteit

Van toegevoegde waarde zijn: assetmanagement bij de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit staat de komende decennia voor omvangrijke ontwikkelingen. Denk aan de vergaande verduurzaming en het continu verbeteren en aanpassen van het bestaande vastgoed op de campus in Nijmegen.

 ‘Het wordt steeds belangrijker om breder naar het fysieke bezit te kijken’, zegt Kees Rezelman, programmamanager van ptg advies. ‘Wat voegt daadwerkelijk waarde toe aan de organisatie?’

Bij de Radboud Universiteit bestaat fysiek bezit onder meer uit gebouwen, installaties, terreininrichting, meubilair en audiovisuele middelen. Assetmanagement kijkt vooral welke waarde deze assets toevoegen aan de strategie, de technische prestaties, het gebruik en de klanttevredenheid. Kees Rezelman: ‘Door dat in kaart te brengen, kan de universiteit bepalen welke vastgoedinvesteringen ze gaat doen en wat voor soort onderhoud ze gaat plegen.’

Waarde creëren
‘We hebben onderzocht hoe de Radboud Universiteit waarde kan creëren en de assets zo optimaal mogelijk kan laten aansluiten op de behoeften van de organisatie en haar gebruikers. We maken een koppeling tussen beheer & onderhoud en de strategische doelen van de universiteit. Het draait daarbij om de gehele levenscyclus van de assets, dus ook gebruik en transitie, zoals renovatie, reconstructie en vervanging.’

Koen Fleuren, Hoofd Campus Development bij de Radboud Universiteit, zegt: ‘Samen met ptg advies implementeren we waardegestuurd assetmanagement. De ervaring van programmamanager Kees Rezelman op het gebied van assetmanagement en zijn kennis van onze Campus & Facility organisatie geeft mij het vertrouwen dat we met onze assets nog meer waarde gaan leveren voor de Radboud Universiteit’.

Strategie en uitvoering verbinden
Organisatorische wijzigingen en maatschappelijke ontwikkelingen maken het beheer van vastgoed steeds belangrijker. Bij veel organisaties groeit daardoor de belangstelling voor assetmanagement. ‘In 2023 heeft Nederland een norm die organisaties houvast biedt om vastgoed meer strategisch en waardengestuurd te onderhouden en te beheren’, zegt Kees Rezelman die lid is van de normcommissie. ‘Deze norm NEN 8026 sluit aan op de internationale norm ISO 55000 en legt de verbinding tussen strategie en uitvoering. Organisaties kunnen zo beter sturen op risico’s, prestaties en kosten. Ook zijn beleidskeuzes makkelijker te vertalen naar de praktijk.’

Integraal samenwerken
De Radboud Universiteit heeft het implementatieplan assetmanagement intussen goedgekeurd. ‘De implementatie van assetmanagement is een programma van jaren en voeren we stapsgewijs in’, aldus Kees Rezelman. Een kerngroep, een doorsnede van de organisatie, is betrokken bij diverse activiteiten en deelprojecten. Door deze integrale samenwerking delen afdelingen kennis en ervaringen. Ze leren van elkaar of komen tot andere inzichten. Er ligt straks een onderhoudsprogramma, waarmee de Radboud Universiteit jaren vooruit kan en dat voldoende wendbaar is bij beleidswijzigingen en ontwikkelingen.

Foto: Radboud Universiteit

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven