Voorwaarden voor een succesvolle ‘area of innovation’

Voorwaarden voor een succesvolle ‘area of innovation’

Als Nederland hebben we allemaal belang bij goed functionerende science parken, campussen & innovatie districten. Maar wat zijn de voorwaarden voor succes? Daarover spreekt Paul Jansen tijdens Campus Day op 28 juni.

Moderne economieën worden gedragen door kennisontwikkeling en innovatie. Kennis is zo belangrijk, dat het leidt tot wereldomspannende netwerken. Toch blijft nabijheid van belang. Dat heeft geleid tot concentratiepunten: science parks, industriële co-innovatieparken en innovatiedistricten (tezamen: ‘innovatiegebieden’). Die komen echter alleen tot stand als in de regio aan essentiële voorwaarden wordt voldaan. Op de locatie zelf vraagt dat onder meer om een zeer specifiek management dat in de afgelopen drie decennia sterk is geëvolueerd. Het startte met een focus op gebouwen en infrastructuur, maar is zich in de loop van de tijd veel meer gaan richten op het organiseren van kennisuitwisseling en creëren van een community. Ongeveer twee decennia terug werd het adagium ‘brains, no bricks’ geïntroduceerd. Dit zette zich af tegen een science park als louter vastgoedontwikkeling. Dit neemt overigens niet weg dat de gebouwde omgeving nog steeds van vitaal belang is om het proces van creativiteit, interactie en innovatie te stimuleren. Het belang hiervan neemt zelfs toe, nu men zich realiseert dat een aantrekkelijke (fysieke) werkomgeving bijdraagt aan creativiteit en concurrentievermogen.

Vandaag de dag zijn campussen, science- en technologieparken, industriële innovatiegebieden en innovatiedistricten de drijvende krachten achter (regionaal) economische ontwikkeling. Het managen en realiseren van dit soort gebouwen, locaties en gebieden is een complexe uitdaging en vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Onze ervaring met het succesvol ontwikkelen van campussen in zowel Nederland als daarbuiten heeft ons geleerd dat een integrale visie & ontwikkel strategie op zowel de sociaaleconomische aspecten (community, ecosysteem, business support, etc) als de fysieke aspecten (gebouwen, gebied en infrastructuur) cruciaal is. Het aandachtsgebied van het management van campussen is de laatste jaren enorm verbreed.

Als Nederland hebben we allemaal belang bij goed functionerende science parken, campussen & innovatie districten. Daarom is het goed hierover op 28 juni tijdens Campus Day te praten. 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven