Universiteit Twente maakt langjarige afspraak over verminderen energiegebruik

Universiteit Twente maakt langjarige afspraak over verminderen energiegebruik

De Universiteit Twente gaat in de jaren 2023-2026  werken aan het verminderen van het gasverbruik op de campus en het energiezuiniger maken van gebouwen. Dat is vastgelegd in de MJA-4, een afspraak met de Rijksoverheid.

MeerJarenAfspraken-4 (MJA-4) is een overkoepelende afspraak waaraan alle Nederlandse universiteiten en hogescholen deel kunnen nemen. MeerJarenAfspraken-4 is een vervolg op MJA-3, dat liep van 2005 tot en met 2020. Concreet betekenen de nieuwe afspraken  voor de Universiteit Twente (UT) dat de UT belooft het gasverbruik in de gebouwen met minstens 4% per jaar terug te dringen en zorgt dat alle gebouwen van de universiteit in 2030 gemiddeld voorzien zijn van energielabel A. In 2025 worden de afspraken geëvalueerd en eventueel verder aangescherpt.

Sinds 2005 heeft de Universiteit Twente het energieverbruik van haar gebouwen met ruim 30 procent verlaagd, ondanks een forse groei in het aantal studenten en medewerkers. Die besparing is voornamelijk gerealiseerd door het verlagen van het elektriciteitsverbruik en verwarming. Het gasverbruik is licht gedaald, maar bleef relatief stabiel. 

De maatregelen om de UT energiezuiniger te maken blijven niet beperkt tot de afspraken in MJA-4. Energiecoördinator Henk Hobbelink: “Waar mogelijk willen we verder gaan dan deze maatregelen voorschrijven. Daarom hebben we, net als 10 andere universiteiten, een routekaart opgesteld om toe te werken naar CO2-neutraal vastgoed. Er is nog genoeg te doen om echt een duurzame organisatie te worden.”

Hobbelink is ervan overtuigd dat universiteiten veel van elkaar kunnen leren. “Wij hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op maatregelen om het energieverbruik te verlagen, zoals het aanbrengen van betere isolatie, LED-verlichting en het verbeteren van technische installaties. Andere universiteiten hebben bijvoorbeeld meer ingezet op de opwekking van duurzame energie. Omdat dankzij MJA-4 alle deelnemers op dezelfde manier moeten rapporteren over de voortgang, zijn ze onderling goed te vergelijken en kunnen we makkelijker kennis delen en elkaar inspireren.”

Vicevoorzitter Machteld Roos van het College van Bestuur van de UT is blij met MJA-4. “Het is duidelijk dat verduurzaming van onze bedrijfsvoering een prioriteit is voor het CvB, en bovendien ook veel medewerkers en studenten het van groot belang vinden. Door als hoger onderwijs gezamenlijk afspraken te maken met de Rijksoverheid bundelen we onze krachten en kunnen we van elkaar leren. Op de UT hebben we gezien dat de eerdere meerjarenafspraken hun vruchten hebben afgeworpen. Daar wilden we graag mee verder gaan. Ik ben blij dat dit nu gelukt is.”

Fotocredit: Frans Nikkels.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven