Universiteiten en hogescholen moeten voortouw nemen bij energietransitie

Universiteiten en hogescholen moeten voortouw nemen bij energietransitie

Universiteiten en hogescholen moeten het voortouw nemen bij de energietransitie. Dat was de gezamenlijke oproep van de deelnemers aan de Round Table van Campus Day over ‘Energietransitie op de campus’.

De Round Table, georganiseerd door Campus Day in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Aestate, trapte af met de presentatie, ‘Wat is de energietransitie voor gebied en gebouwen op de campus?’ met als case het energietransitieplan van de VU Campus'. Aansluitend op de presentatie vroeg moderator Wim Kooyman in het eerste deel van de Round Table de deelnemers om hun voornaamste technische opgave bij de energietransitie op de campus en de uitdagingen daarbij te schetsen. Dit leverde de nodige uitdagingen op, zoals het simpeler maken van het normensysteem, de zoektocht naar financiering en het vormgeven van samenwerking. In het tweede deel kwam een andere uitdaging bij de energietransitie op de campus aan bod: het werken aan besluitvorming en implementatie. Daarbij speelt ook de businesscase een belangrijke rol. 

Aan het eind van de Round Table benadrukte Andy van den Dobbelsteen (foto), Hoogleraar Climate Design & Sustainability en Coördinator Duurzaamheid bij de TU Delft, nogmaals het belang van draagvlak. Michelle Ham, Consultant Asset Management bij Royal HaskoningDHV, sloot de discussie vervolgens optimistisch af: “Ik verwacht dat we het komend jaar flinke stappen gaan zetten, omdat de planvorming bij de meeste instellingen wel af is. Aan de regels hoeven we niet al te zwaar te tillen want we weten wel welke kant we op moeten. Tegelijkertijd beseffen we allemaal dat het naast een technische opgave ook en vooral een verandermanagementopgave is. Als ik breder dan hogescholen en universiteiten kijk, zie ik in de maatschappij dat het momentum er is om naast kosten ook impact te gaan berekenen en dat mee te nemen in je standaard bedrijfsvoeringsproces.”

Deelnemers aan de Round Table waren:

  • Rowan Boeters, Programmamanager Duurzaamheid bij de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam
  • Andy van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate Design & Sustainability en Coördinator Duurzaamheid bij de TU Delft
  • Erik Duiker, Hoofd Huisvesting en Beheer bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
  • Koen Fleuren, Hoofd Campus Development Radboud University
  • Rooske Gaal, Energy-Coördinator bij Coördinatiecentrum Energie van Vrije Universiteit en VUMC
  • Michelle Ham, Consultant Asset Management bij Royal HaskoningDHV
  • Marcel Langeveld, Adviseur Duurzaamheid/Energiecoördinator bij Hogeschool Rotterdam
  • Michel Leenders, Directeur Vastgoed van Leiden University
  • Ivar Maas, Lead Sustainable van de Vrije Universiteit
  • Jackie de Vries, Directeur en Senior Adviseur bij Aestate

 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven