Het meten van interactie op de campus

Het meten van interactie op de campus

Hoe meet je interacties op de campus? Daarvoor ontwikkelen Sascha Jansz, Mark Mobach en Terry van Dijk momenteel een meetinstrument. Een gesprek met Sascha Jansz.

Interactie op de campus, hoe meet je dat eigenlijk?

“Als onderzoeker Open Campus Design krijg ik vaak de vraag of het mogelijk is om interacties tussen bedrijven en kennisinstellingen op de campus in kaart te brengen. Immers, als we weten waar de interacties nu plaatsvinden kunnen we dit inzetten bij het ontwerpen en verbeteren van de campus en misschien wel verandering realiseren waardoor de kennisdeling beter wordt! Maar hoe meet je zoiets als interactie?

Het liefst meten we interacties en kennisdeling in real time, bijvoorbeeld als medewerkers van bedrijven en universiteiten elkaar op een campus ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld met GPS, WIFI-tracking of RFID-badges.

Daarbij speelt echter een aantal praktische complicaties. Zo is GPS niet nauwkeurig genoeg (de meting is in 3D, neemt mensen boven en onder je mee), is WIFI-tracking duur ($40-$90 per beacon, waarvan er minimaal 3 per ruimte noodzakelijk zijn), en werken RFID-badges alleen binnen een gekalibreerde opstelling (en zijn dus niet toepasbaar op een hele campus).”

Het belangrijkste punt is dus de praktische uitvoerbaarheid: hoeveel campusgebruikers zullen toestemming geven om locatiedata te verzamelen?

“Daarbij komt nog dat beide partijen hun locatiedata moeten delen voordat een interactie geregistreerd kan worden. Het is dus noodzakelijk een methode te gebruiken waarbij interacties ook door slechts een van de partijen aangegeven kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst. Hierbij kan het zijn dat dezelfde ontmoeting door verschillende respondenten wordt aangegeven, maar de kans hierop is erg klein.

Hiervoor zijn we dan ook een meetinstrument aan het ontwikkelen. Op basis van een literatuurstudie en interviews met facilitaire professionals hebben we een vragenlijst ontwikkeld waarin campusgebruikers kunnen aangeven waar, wie en waarom ze anderen ontmoeten op de campus. Verschillende aspecten van de locatie worden hierbij meegenomen, zoals de ruimtelijke kenmerken (prettig, schoon, licht), maar ook de aangeboden diensten (koffie, onderzoeksfaciliteiten, evenementen).

Deze vragenlijst wordt op dit moment gevalideerd en dient de komende jaren als basis voor verder onderzoek. In 2021 zullen de resultaten – onder meer over de interacties op drie Nederlandse campussen – gepubliceerd worden. We zijn zeer benieuwd welke locaties hieruit naar voren gaan komen! Verder zal naar verwachting in de loop van 2022 de vragenlijst beschikbaar zijn voor praktijkonderzoek als benchmark voor campusinteracties, in principe wereldwijd.”

Wilt u meer weten? Klik hier voor de paper. De paper wordt gepresenteerd tijdens de vierde EuroFM Stay Connected Session op 1 oktober.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven