Founding partner

Smart WorkPlace

Tesselschadestraat 155
8023 BL Zwolle


HR, IT, Mobiliteit, Vastgoed en Facility Management integreren door digitalisering steeds beter en sneller in een virtuele wereld. In deze wereld met nieuwe generaties vervagen steeds meer de scheidslijnen tussen werkplek, werkomgeving, gebouw, huis en stad. Steeds meer wil en kan de Eindgebruiker zelf de locatie en het moment van productie bepalen. Een werkomgeving moet dan overal beschikbaar en cognitief zijn. In een vorm die past bij de doelstellingen van een organisatie en de individuele behoeften en competenties van haar medewerkers, klanten en partners. De disruptieve impact van technologie op sociale en economische structuren is dus groot.

De keten kantelt van lineair naar circulair: niet meer aanbod-, vraag- of project-gestuurd leveren, maar proces- en levenscyclus-gestuurd samenwerken. Deze ontwikkeling vereist overzicht, regie en wijsheid. De vraag is hoe Gebruikers van Workplace Management producten en diensten (HR, IT, Mobiliteit, Vastgoed en FM) met hulp van slimme technologie, data en informatie overal een gezonde en circulaire werkomgeving kunnen aanbieden aan hun Eindgebruikers. Branche-overstijgende procesintegratie en open samenwerking is vereist. Hoe kunnen de diverse spelers in het proces samen slim de productie, gezondheid en circulariteit van de werkomgeving, organisaties en daarin werkende mensen faciliteren en bevorderen? En hoe worden dan de nieuwe gebouwen en dienstverleningsprocessen gefaciliteerd? Wat is daarbij de rol van Human Capital Management, ICT, Bouw, Vastgoed, Facilitair Management en Inkoop?

Workplace Management

De hiervoor gestelde visie met vragen leidt naar integraal management waar diverse disciplines bijeen komen: Workplace Management. De functionaris die uitvoering geeft aan dit integrale beleid is dan vanzelfsprekend een Workplace Manager.

In het kort gezegd staat Workplace Management voor een gezonde, productieve, fysieke, virtuele en mentale werkomgeving. Een werkomgeving ook die realtime inzicht geeft in autogebruik en binnenklimaat. Zo kunnen via dashboards werkplekconcepten efficiënt en eenvoudig worden beheerd en verbeterd. Vergaande integratie van diensten kan een verhoging van het werkplezier geven en tegelijkertijd een verlaging van het ziekteverzuim. Daarbij komt dat de verschillende werkprocessen, in samenhang met de nieuwste technologische ontwikkelingen in de werkomgeving, op basis van circulaire uitgangspunten ten dienste worden gesteld van de Eindgebruiker. Het bovenliggende belang is dus een gezonde en gelukkige Eindgebruiker die optimaal kan functioneren in een circulaire werkomgeving.

Kanteling van de markt

Na Smart Homes, Smart Buildings en Smart Cities is het tijd voor de Smart WorkPlace. Kanteling van de markt, interoperabiliteit van data en procesintegratie zijn de elementen die het slim programmeren, ontwerpen, bouwen en gebruiken van werkplekken, gebouwen en steden mogelijk hebben gemaakt. Daar waar slim, gezond en circulair bij elkaar komen ontstaat ruimte voor een andere klantvraag. Nieuwe business ‘vanuit’ in plaats van ‘met’ gebruikersperspectief. Met als resultaat focus op de gezondheid van mensen en de integratie van bouw en gebruik van de werkomgeving. Interoperabiliteit waardoor een Eindgebruiker op micro, meso en macro nivo altijd en overal een werkomgeving kan kiezen. Want een slimme werkomgeving past zich aan de Eindgebruiker aan. Niet andersom.

Nieuws

Social Media

Linkedin   Twitter   

Naar het overzicht

Terug naar boven