Verplicht CO2-meter voor scholen

Verplicht CO2-meter voor scholen

Kabinet verplicht CO2-meter voor scholen: volgende stap naar een gezonde werk- en leeromgeving voor het gehele onderwijs. Ondanks forse stappen om het binnenklimaat van scholen te verbeteren, moet er nog een tandje bij.

"Als leraar wil je lesgeven in een goed geventileerde klas, net zoals ouders dat ook belangrijk vinden voor hun kind. Op veel plekken is er al veel werk verzet om de school winterklaar te maken. Op een kleiner aantal scholen is men nog niet zover, dus daar moet een schep bovenop. Ik moedig ook die scholen nu extra aan gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn. Voor ondersteuning kunnen scholen terecht op ventilatiehulp.nl of bellen met 0800–0224402. Doe dat ook echt, zodat we samen alle schoolgebouwen winterklaar maken.” - Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs)

Het is in het belang van kinderen dat, ook bij weer toenemende coronabesmettingen, scholen open kunnen blijven. Leerlingen en leraren verdienen een goed geventileerde klas en een gezonde werk- en leeromgeving. Een CO2-meter stelt scholen in staat de luchtkwaliteit in klaslokalen te bewaken en is een uitstekend hulpmiddel bij het bepalen van de ventilatiebehoefte. Daarnaast verschaft het over langere termijn monitoren en loggen van de luchtkwaliteit in klaslokalen, inzicht in welke lokalen en schoollocaties goed of minder goed presteren.

Een kans om te vernieuwen

Volgens Factorylab een kans om een extra stap te zetten. Zo kan er met een Online platform en een slimme CO2-meter direct inzicht zijn in alle plaatsen en lokalen. Zo is er 24/7 inzicht en een duidelijk display om te helpen bij het ventileren. Met de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen (voorheen SUViS-regeling) kunnen scholen nog altijd een subsidie aanvragen. We zagen bij de vorige regeling dat dit niet altijd voldoende was en daarom hebben we dit voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen flink opgehoogd. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven