Scenarioplanning draagt bij aan beleid campusontwikkeling

Scenarioplanning draagt bij aan beleid campusontwikkeling

Scenarioplanning kan bijdragen aan het formuleren van beleid voor een toekomstbestendige campus. Hoe? Dat leggen Pity Jongens en Pepijn Schoonhoven (foto) uit tijdens een werksessie op Campus Day op 28 juni.

De campus verandert in hoog tempo 

De campus verandert in hoog tempo door een veelheid aan ontwikkelingen. Universiteiten profileren zich op wetenschappelijke speerpunten, en richten hun voorzieningen daarop in. Onderscheidend vermogen is belangrijk. Daarbij heeft het bedrijfsleven groeiende belangstelling voor (kostbare) faciliteiten op de universitaire campus. Dat bedrijfsleven moet, samen met startups en scaleups, een duidelijk gedefinieerde plaats krijgen naast of bij het wetenschappelijk bedrijf.

De student vraagt een steeds hoger voorzieningenniveau. Wonen op de campus, al jarenlang een trend, krijgt in de huidige markt een extra betekenis. Talentvolle onderzoekers, ook uit het buitenland, verwachten voorzieningen op dit gebied. De campus is al lang niet meer een monofunctionele wijk die na kantoortijd verlaten wordt, maar een plaats waar zich gedurende de hele dag tal van activiteiten op het gebied van wetenschap, cultuur en sport afspelen.

De wetgever en de samenleving leggen ondertussen een hoge druk op universiteiten om hun campus te vergroenen. Belangrijke componenten hierin zijn de energietransitie en de verduurzaming van gebouwen, maar ook het verhogen van de verblijfskwaliteit op de campus, de biodiversiteit en de randvoorwaarden voor een gezond en plezierig verblijf.

Scenarioplanning als middel voor beleid voor campusontwikkeling

Bij deze ontwikkelingen kan scenarioplanning een grote bijdrage leveren voor het formuleren van campusbeleid. Bijvoorbeeld, door scenario’s te ontwikkelen voor de instroom van studenten. Of door de consequenties te onderzoeken van verandering van samenstelling van de studentenpopulatie. Ook kan het tempo, waarin verduurzaming wordt nagestreefd, van grote invloed zijn op de planning van de ontwikkeling van de campus: Welke delen van de campus moeten het eerst worden aangepakt, en welke later? Welke gebouwen komen daarbij in aanmerking voor hoogwaardige renovatie, en van welke faciliteiten kan maar beter zo snel mogelijk afscheid worden genomen?

Kom kennisdelen op Campus Day!

Pity en Pepijn zijn bij veel verschillende initiatieven en projecten op een veelheid aan universitaire campussen betrokken. Zij leren dagelijks van de mogelijkheden die de veranderende maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische omgeving voor de campus biedt. Zij hopen, iets van die kennis en ervaring met u te delen op Campus Day, hèt kennisplatform bij uitstek voor de (eind)gebruiker, de beheerder, de bestuurder en de vormgever van de universitaire campus.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven