De Trias Territoria bij stedelijke gebieden en campussen

De Trias Territoria bij stedelijke gebieden en campussen

De interactie tussen gebouw- en gebiedsmaatregelen om te verduurzamen is zowel op stedelijk gebied als op de campus van belang. Fay van Zeijl (links) en Dominique Berck leggen dit uit tijdens Campus Day op 28 juni.

Tijdens Campus Day verzorgen Fay en Dominique de werksessie EnergieRijk Den Haag: Gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie. Volgens het duo werd er voorheen vooral gekeken op gebouwniveau (door de eigenaar) of op gebiedsniveau (door de netbeheerder) om te verduurzamen. Omdat het net overbelast raakt of dreigt te raken, wordt lokale opwek, opslag en uitwisseling van energie echter steeds urgenter om de energietransitie te laten slagen. Dominique en Fay pleiten daarom voor interactie tussen gebouw- en gebiedsmaatregelen om te verduurzamen.

EnergieRijk Den Haag

De twee nemen daarbij het voorbeeld van EnergieRijk Den Haag. Hoewel het om een stedelijk gebied gaat is de aanpak ook van toepassing op campussen. “Bij EnergieRijk Den Haag werken we met een ‘Trias Territoria’. Allereerst moeten de gebouwen minder energie gebruiken. Dat kan onder meer met schilverbeteringen (isolatie), via toepassing van ‘smart building’ technieken en door aanpassingen in gebruikersgedrag. De tweede lijn van de Trias richt zich op optimaal gebruik van lokale mogelijkheden; zo worden warmte-koude bronnen aan elkaar gekoppeld in slimme WKO-netwerken. En wat niet kan worden bespaard of lokaal kan worden opgewekt, wordt via de derde lijn van de Trias ‘op schaal’ ingekocht. Het gaat daarbij om hernieuwbare energie afkomstig van additionele bronnen, waarbij lokale bronnen de voorkeur hebben.”

Doel

Beleid moet volgens Fay en Dominique gemaakt worden in samenwerking tussen het gebied- en gebouwniveau. “Het begrijpen van elkaars belangen en commitment voor een bepaald doel (in geval van EnergieRijk Den Haag: klimaatneutraal in 2040) zijn daar essentieel voor. Om dit voor elkaar te krijgen wordt ingezet op het gebruik van een gebiedsgerichte en repeteerbare aanpak, met als uitgangspunt om gewoon met elkaar aan de slag te gaan en al ervarend veranderingen door te voeren. Als je zo’n complexe en enorme ontwikkeling als de energietransitie wil versnellen moet je het samen doen, en van elkaar blijven leren.”

Campus Day

Campus Day van 28 juni is voor Fay en Dominique een belangrijk event om te spreken. Ze leggen uit waarom: “Hoe je de energietransitie in stedelijk gebied echt laat slagen weet nog niemand, omdat het nog nergens in de praktijk is gebracht. EnergieRijk Den Haag heeft als ambitie om de lessen die er binnen het programma worden opgedaan te delen met de buitenwereld.  Op die manier hoeft niet het wiel telkens opnieuw uitgevonden te worden. Tijdens de Campus Day delen wij graag onze ervaring en lessen uit het programma EnergieRijk Den Haag zodat de leereffecten ook benut kunnen worden voor de verduurzaming van campussen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven