Verjaardag TU Delft in teken energietransitie

Op vrijdag 14 januari vierde TU Delft haar 180ste Dies Natalis. De universiteit heeft ‘speeding up the energy transition’ gekozen als thema voor de lustrumactiviteiten. Ook reikte de TU Delft drie eredoctoraten uit.

De energietransitie is een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatverandering. Met 1.000 energiewetenschappers wil TU Delft haar kennis en expertise inzetten om de energietransitie sneller tot een succes te maken. ‘Speeding up the energy transition’ was daarom het thema van de Dies Natalis-viering, en is ook het thema van de 180 dagen aan lustrumactiviteiten die op het evenement volgen. De energietransitie is echter een enorme onderneming die alleen kan slagen door samenwerking binnen en buiten de wetenschappelijke gemeenschap, en door de krachten te bundelen met de industrie, overheden, alumni en alle andere belanghebbenden. 

Andy van den Dobbelsteen is Sustainability Coördinator bij TU Delft. Hij onderschrijft het belang van de energietransitie: “TU Delft neemt de duurzame energietransitie serieus en laat dat ook op de campus zien. Dat doen we met effectieve en innovatieve concepten voor warmte en koude, elektriciteitsproductie, opslagsystemen, slimme gebouwen, duurzame mobiliteit en ICT & AI.”

Energy Accelerator Team

Tijdens het evenement werd ook het Energy Accelerator Team van de TU Delft geïntroduceerd. Dit multidisciplinaire team van tien getalenteerde energiewetenschappers zal de komende 180 dagen en daarna een voortrekkersrol vervullen in de inspanningen van de universiteit om de energietransitie te versnellen. Het team vertegenwoordigt de breedte en de reikwijdte van het energieonderzoek aan de universiteit. Juist door die multidisciplinaire aanpak kan TU Delft het verschil maken. Bij de energietransitie gaat het om veel meer dan nieuwe technologie alleen, van nieuw beleid tot gedragsverandering. Bovendien strekt het onderzoek van de TU Delft zich uit van het moleculaire tot het systeemniveau, en van fundamenteel onderzoek tot veldlabs, zodat nieuwe onderzoeksresultaten kunnen leiden tot innovaties die vanuit het lab hun weg vinden naar de maatschappij. 

Drie eredoctoraten

Om de complexiteit van de energietransitie te onderstrepen, reikte de TU Delft drie eredoctoraten uit aan mensen die zich in verschillende aspecten daarvan hebben onderscheiden. Jürgen Janek, hoogleraar fysische chemie aan de Justus Liebig Universiteit in Giessen, Duitsland, werd onderscheiden voor zijn fundamentele werk aan nieuwe batterijtechnologieën zoals Solid State Electrochemistry. Jennifer Holmgren, CEO van het Amerikaanse koolstofrecyclingbedrijf LanzaTech, kreeg een eredoctoraat als erkenning voor haar baanbrekende werk op het gebied van industriële biotechnologie. Eurocommissaris Frans Timmermans ontving een eredoctoraat voor zijn maatschappelijke verdiensten voor de aanpak van klimaatverandering. Zo is hij de drijvende kracht achter het visionaire en ambitieuze beleidsdocument Fit for 55, waarin Europa zich ten doel stelt tegen 2030 55% minder emissies te produceren.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven