BREEAM-certificering voor elf gebouwen Utrecht Science Park

Elf gebouwen van Utrecht Science Park zijn gecertificeerd middels de BREEAM-NL In-Use methodiek. Voor 2021 staan nog vijf andere gebouwen op de planning.

Elf gebouwen van de Universiteit Utrecht in het Utrecht Science Park zijn binnen negen duurzaamheidscategorieën getoetst op hun duurzame prestatie en gecertificeerd middels de BREEAM-NL In-Use methodiek. Hierbij is gekeken naar het gebouw zelf, het beheer en het gebruik van het gebouw. Fiona van ’t Hullenaar, directeur Vastgoed en Campus en Eddie Verzendaal, directeur Facilitair Service Centrum en Laurens de Lange, projectleider BREEAM campusaanpak, ontvingen uit handen van BREEAM-NL assessor Daniël van der Flier (Duurzaamheidscertificering) het BREEAM-NL In-Use certificaat.

BREEAM-NL In-Use is de integrale certificeringsmethode voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen. De certificering geeft inzicht in de duurzaamheidsaspecten waarop een gebouw al goed presteert en waar de kansen liggen om verder te verbeteren.

Fiona van ‘t Hullenaar: “Het is belangrijk dat we aandacht hebben voor deze certificering, want we hebben mooie duurzame stappen gezet de afgelopen jaren. Het aansluiten van gebouwen op een warmte-koudeopslag in een ring-systeem (WKO-ring) bijvoorbeeld. Hierdoor kunnen we meerdere gebouwen tegelijk en efficiënt duurzaam verwarmen en koelen en daalt onze CO2-uitstoot aanzienlijk. In de BREEAM-certificering zie je de impact van de genomen duurzame maatregelen nu terug.” In Nederland is de Universiteit Utrecht de eerste universiteit die heeft gekozen voor een zogenaamde portfolioaanpak waarbij meerdere gebouwen tegelijk worden beoordeeld. Hiermee krijgt de universiteit snel en scherp in beeld waar ze nog meer impact kan maken. “Dat we hebben gekozen voor de certificering van elf gebouwen laat zien dat we het verduurzamen van ons vastgoed serieus nemen. We gaan er echt voor.”

Doorpakken en versnellen

Toch ligt er binnen het bestaande vastgoed nog een flinke uitdaging op het gebied van duurzaamheid. 42 procent van de COâ‚‚-uitstoot van de universiteit wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Eddie Verzendaal, directeur Facilitair Service Centrum: “BREEAM-NL geeft aan dat we op de goede weg zitten, dat we enorme stappen hebben gezet. Van afval scheiden in reststromen elektrisch rijden tot steeds minder vlees in ons cateringaanbod. Maar: het geeft ook aan waar de verbeterpunten liggen. Om onze duurzaamheidsambitie, CO2-neutraal zijn in 2030, te halen, moeten we doorpakken en het treffen van duurzame maatregelen versnellen.”

Elk bouw- en onderhoudsproject biedt een kans om te verduurzamen

Het BREEAM-projectteam dat in 2020 samen met de BREEAM-NL assessor de duurzame aspecten van de elf gebouwen in kaart bracht, gaat met alle betrokkenen binnen bestaande werkprocessen aan de slag met het invoeren van verbeterpunten.

Projectleider Laurens de Lange: “We gaan bijvoorbeeld meer circulaire en bio-based materialen gebruiken en we doen thermografisch onderzoek zodat we de zwakke plekken van de gevelisolatie kunnen verbeteren.” Elk bouw- en onderhoudsproject biedt volgens Laurens de Lange een kans om te verduurzamen. “Het doel is echter niet om per gebouw een zo hoog mogelijke BREEAM-score te halen. We gaan alle verbeterpunten op waarde schatten en goed naar de haalbaarheid kijken. De hamvraag is: draagt het daadwerkelijk bij aan de verduurzaming van het gebouw en het toekomstbestendig maken van het Utrecht Science Park?”

Over drie jaar opnieuw toetsen

Over drie jaar laat de Universiteit Utrecht de gebouwen opnieuw beoordelen en certificeren middels de BREEAM-NL In-Use methodiek. Dan weet de universiteit in hoeverre ze het bestaande vastgoed heeft verduurzaamd. Ondertussen werkt het BREEAM-projectteam in 2021 aan de certificering van nog vijf andere gebouwen in het Utrecht Science Park. Laurens de Lange: “Daarmee staat de teller op zestien gebouwen, 228.121 vierkante  bruto vloeroppervlak. Ook werken we aan een duurzaamheidsstrategie om onze gebouwen in de binnenstad van Utrecht te verduurzamen.”

Vanzelfsprekend is Utrecht Science Park niet de enige campus, waar aandacht besteed wordt aan duurzaamheid. in de achtste editie van Smart WorkPlace magazine, die medio mei 2021 verschijnt en die als thema ‘Rethinking the Workplace’ heeft, leest u in het Campus Day katern een interview met Andy van den Dobbelsteen, sinds 1 januari 2021 duurzaamheidscoördinator TU Delft. Bestel uw nummer nu hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven