Intentieverklaring voor Campus Emmen getekend

Provincie Drenthe, gemeente Emmen, NHL Stenden, Drenthe College en Rijksuniversiteit Groningen hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot een Masterplan voor Campus Emmen.

Campus Emmen moet gaan aansluiten bij de kracht van de regio: een sterke maakindustrie en groene chemie. Het moet een bruisende omgeving worden, waar professionals, studenten, start-ups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen kennis maken, kennis toepassen en innoveren. Marc Otto, lid van het College van Bestuur van NHL Stenden, is trots op de plannen voor Campus Emmen. “Het maakt van de regio Emmen een fantastische plek om te studeren en te werken.” Volgens wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen biedt de ontwikkeling van Campus Emmen volop kansen en maakt het de regio krachtig en vitaal. Zijn collega-wethouder Guido Rink is ervan overtuigd dat de campus precies is wat Emmen nodig heeft: “Het zal de regio een boost geven.”

Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van Rijksuniversiteit Groningen, lanceerde twee jaar geleden het idee van de ‘Universiteit van het Noorden’. “Op dat moment wist ik al dat we ook in Drenthe iets zouden gaan ontwikkelen. En dat wordt de Campus Emmen.” Volgens Arwin Nimis, voorzitter van het College van Bestuur van het Drenthe College, was de campus vroeger een plek van overweging en rust. “Wij zoeken in Emmen echter naar een heel andere campus, namelijk een bruisende campus. Deze regio heeft veel mogelijkheden, maar daarvoor moeten we het menselijk kapitaal wel beter gaan benutten. Daarvoor zijn betere verbindingen nodig: in de onderwijsketen zelf, maar ook tussen onderwijs en bedrijven. En tussen denkers en doeners.”

Gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe wijst erop dat door de structurele verbinding van de Rijksuniversiteit Groningen met de MBO en HBO in Emmen een doorlopende leerlijn ontstaat. “Dat heeft als voordeel dat onze jongeren niet meer hoeven te verhuizen voor een vervolgopleiding. Onze eigen regio biedt door Campus Emmen perspectief op een goede opleiding en op perspectief later in de eigen regio.” Collega-gedeputeerde Henk Brink ziet de Campus Emmen vooral als volgende stap om de regio verder te brengen. “Het biedt de kans om de verduurzaming van de industrie verder te brengen.”

De samenwerkende partners verwachten in het voorjaar van 2021 het Masterplan voor de Campus Emmen te kunnen presenteren.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven