8 december 2020: ‘Co-creatie op de Campus’ thema online event Campus Day

 8 december 2020: ‘Co-creatie op de Campus’ thema online event Campus Day

Het kennisplatform Campus Day organiseert op 8 december een groot online event met als thema ‘Co-creatie op de Campus’. Centraal staat de intensivering van de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven.

Het kennisplatform Campus Day organiseert op 8 december a.s. een groot online event met als thema ‘Co-creatie op de Campus’. Centraal staan de vele ontwikkelingen op en rond de campus. In het bijzonder is daarbij de huidige intensivering van de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven aan de orde. Meer en meer ontstaat de situatie waarin de traditionele instituten op de campus en het bedrijfsleven elkaar vinden. Velen zien kansen, bijvoorbeeld in het aantrekken van talent, het delen van kapitaalintensieve research faciliteiten en in start-up en scale up bedrijven. Tegelijkertijd is er ook nog een hele wereld te winnen. Tijdens het event wordt kennis gedeeld over drijfveren van partijen en succesfactoren van reeds bestaande co-creaties en samenwerkingsverbanden tussen campusorganisaties en overheden. Campus Day is een initiatief van Smart WorkPlace en haar partners Aestate, AT Osborne, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde. 

Programma

13.30-14.00 uur: Inloop en Campus 'Date'

14.00-14.05 uur: Opening en welkom door dagvoorzitter Wim Kooyman 

  Wim Kooyman (directeur Smart WorkPlace)

14.05-14.55 uur: Keynote-sprekers 

  Mirjam Bult -Spiering (Vice President Executive Board at University of Twente)

 

  Stan Gielen President Executive Board at NWO 

15.00-16.15 uur: Keysessies 

Naast de keynote-sprekers zijn er drie inspirerende en interactieve Keysessies. Deze drie Keysessies, die elk anderhalf uur duren en een intensieve diepgang kennen, zijn:

Samenwerken op de campus: urgentie en uitdagingen

De campus biedt veel kansen voor samenwerken en verbinding tussen diverse partijen. De mondiale uitdagingen manifesteren zich in steden en regio’s als ‘wicked problems’; complexe en moeilijk te doorgronden problemen (denk aan de energietransitie). Door te participeren en leren in lokale netwerken, kunnen kennisinstellingen waarde creëren. Wat zijn hiervoor succesfactoren en wat zijn interessante voorbeelden. Met Campus Amsterdam/Knowledge Mile diepen we dit verder uit in een interactieve sessie onder begeleiding van TwynstraGudde en RHDHV. Linda Supheert (RHDHV) en Wietske Theloesen (TwynstraGudde) faciliteren de keysessie. Met een inhoudelijke bijdrage van: Pim Nijssen (TwynstraGudde), Maarten Terpstra (Knowledge Mile), Jennifer Drouin (Campus Amsterdam) en Simone Magilse (HvA)

  Linda Supheert (Consultant bij Royal HaskoningDHV)

  Wietske Theloesen (Adviseur vastgoed, huisvesting en organisatie bij Twynstra Gudde)

De onderzoeksomgeving op de campus verandert

De onderzoeksomgeving op de campus verandert niet alleen door Corona. In deze sessie komen ontwikkelingen op het gebied van de vaste laboratoria voor de toekomst, het flexibel gebruik, de rol van de gebruikers en de co-creatie met het bedrijfsleven aan bod. Onderzoek en een door Campus Day georganiseerde Round Table - lees hier deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 van het verslag - met bestuurders en onderzoekers van verschillende universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijfscampussen en adviseurs van Aestate en AT Osborne, vormen de basis van deze interactieve sessie.

  Kirstin de Boer (Senior Consultant Aestate)

  Herman de Bruin (Senior Consultant AT Osborne)

Contractvorming als voedingsbodem van succes

Contracteren en – soms ook – aanbesteden liggen ten grondslag aan een succesvolle en duurzame samenwerking. Aan de orde komen naast de gangbare samenwerkingsvormen ook innovatieve concepten om de campus verder te ontwikkelen. Aan de hand van de door AT Osborne ontwikkelde Contractwijzer worden voorbeelden uit de praktijk op het gebied van innovatiepartnerschap, allianties, product as a service, integrale bouwcontracten, naast de meer gangbare vormen als het bouwteam gegeven. Best practices uit andere sectoren geven inspiratie. Voor en tijdens en na Campus Day is een assessment met behulp van de Contractwijzer mogelijk.

  Jeroen de Jongh (Managing Consultant Ontwikkelen Duurzaam Vastgoed)

  Gerben Hofmeijer (Adviseur en trekker Duurzame Ontwikkeling bij AT Osborne)

16.15-16.45 uur: Inspiratiesessies

1. Inspiratiesessie Onderwijs op de Campus (Vormgeven aan de blended leeromgeving van de campus)

  Fleur Prinsen ( Educational Psychologist (Lector/ Professor)

2. Inspiratiesessie Studeren op de Campus (Zien leren doet leren; hoe de studeeromgeving bijdraagt aan studiesucces)

  Romy Beukeboom (MSc Student Landscape Architecture & Planning bij Wageningen University)

  Kees Rezelman (Managing Consultant Corporate & Public Real Estate)

3. Inspiratiesessie Bedrijf op de Campus (informatie volgt)

16.45-17.30 uur: Netwerken en Sluiting

 

Doelgroepen

Het online event ‘Co-creatie op de Campus’ is bedoeld voor directeuren, managers en stafleden op het gebied van universiteiten en onderwijs, laboratoria en onderzoek, vastgoed, huisvesting, facility management, human resource management, informatie services en mobiliteit

Voor het onderwijs is ‘Co-creatie op de Campus’ geschikt voor: decanen, hoogleraren en docenten en studenten.

Inschrijven kan hier.

‘Co-creatie op de Campus’ thema online event Campus Day‘Co-creatie op de Campus’ thema online event Campus Day‘Co-creatie op de Campus’ thema online event Campus Day‘Co-creatie op de Campus’ thema online event Campus Day‘Co-creatie op de Campus’ thema online event Campus Day

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

dinsdag 8 december 2020permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven