7 augustus 2020: Kosteneffectief een hoog ambitieniveau nastreven

 7 augustus 2020: Kosteneffectief een hoog ambitieniveau nastreven

Hoe kunnen klanten met vastgoedportefeuilles in een campus-setting geholpen worden met hun energietransitie? Daarover organiseert RHDHV webinars. 7 augustus gaat het over kosteneffectief een hoog ambitieniveau nastreven.

Achmea wilde de mogelijkheden onderzoeken om haar ambitie in 2030 in energieneutrale panden gehuisvest te zijn in te kunnen vullen. Deze doelstelling op gebied duurzaamheid reikt aanmerkelijk verder dan "wettelijk compliant" of zelfs Paris Proof te zijn. Om hieraan te kunnen voldoen is een slimme combinatie van gebieds-, gebouw- en gebruiksgerichte maatregelen onderzocht. Maatregelen die genomen zouden kunnen worden binnen realiseerbare budgettaire kaders en daarbij tenminste voldoen aan wet- en regelgeving. Als Nederlands grootste verzekeraar wil Achmea verantwoordelijkheid nemen bij het aanpakken van de klimaatuitdaginen teneinde de verzekerbaarheid van kapitaalgoederen met betrekking tot het klimaatrisico's borgen. Wat zijn de redenen om een bovenwettelijke duurzaamheidsambitie te overwegen? Welke maatregelen zijn mogelijk op gebouw en gebied om deze ambitie op een kostenoptimale manier concreet te realiseren? Welke voordelen biedt het om hier tijdig zicht op te krijgen?

Sprekers: Aart-Jan Kraakman (Strategisch Adviseur, Royal HaskoningDHV), Bart-Jan Lijnkamp (SSC Facilitair Bedrijf & Vastgoed en SSC Documentlogistiek, Achmea)

Na de webinar van Kraakman en Lijnkamp volgen nog twee webinars:

  • 28 augustus: Transitie naar een duurzame warnte- en koudenet (Casus Radboud Universiteit Nijmegen)
  • 18 september: Warmte- en koudevraag slim met elkaar verbinden (Casus Maastricht UMC)

Bent u benieuwd naar deze of andere webinars? Hier vindt u een compleet overzicht en de mogelijkheid om u aan te melden.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

vrijdag 7 augustus 2020permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven